SERIES INFO
SA
SA
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 60010
  60010

  DESCRIPTION

  SA-14* 3/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $9.56
  • 12-24 $9.14
  • 25-49 $8.73
  • 50-100 $8.31

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 60012
  60012

  DESCRIPTION

  SA-14D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $9.56
  • 12-24 $9.14
  • 25-49 $8.73
  • 50-100 $8.31

  QUANTITY ON HAND

  USA: 22 UK: 1
 • 60020
  60020

  DESCRIPTION

  SA-1* 1/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $8.50
  • 12-24 $8.13
  • 25-49 $7.76
  • 50-100 $7.39

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 8
 • 60021
  60021

  DESCRIPTION

  SA-1A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $10.67
  • 12-24 $10.21
  • 25-49 $9.74
  • 50-100 $9.28

  QUANTITY ON HAND

  USA: 36 UK: 1
 • 60022
  60022

  DESCRIPTION

  SA-1D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $8.50
  • 12-24 $8.13
  • 25-49 $7.76
  • 50-100 $7.39

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 60030
  60030

  DESCRIPTION

  SA-2 5/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $11.88
  • 12-24 $11.36
  • 25-49 $10.85
  • 50-100 $10.33

  QUANTITY ON HAND

  USA: 78 UK: 1
 • 60032
  60032

  DESCRIPTION

  SA-2D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $11.88
  • 12-24 $11.36
  • 25-49 $10.85
  • 50-100 $10.33

  QUANTITY ON HAND

  USA: 60 UK: 1
 • 60040
  60040

  DESCRIPTION

  SA-3 3/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $12.80
  • 12-24 $12.24
  • 25-49 $11.69
  • 50-100 $11.13

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 6
 • 60041
  60041

  DESCRIPTION

  SA-3A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $17.23
  • 12-24 $16.48
  • 25-49 $15.73
  • 50-100 $14.98

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 2
 • 60042
  60042

  DESCRIPTION

  SA-3D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $12.80
  • 12-24 $12.24
  • 25-49 $11.69
  • 50-100 $11.13

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 13
SERIES INFO
SA-41_SA-42_SA-43_SC
SA-41_SA-42_SA-43_SC
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 60010
  60010

  DESCRIPTION

  SA-14* 3/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $9.56
  • 12-24 $9.14
  • 25-49 $8.73
  • 50-100 $8.31

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 60012
  60012

  DESCRIPTION

  SA-14D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $9.56
  • 12-24 $9.14
  • 25-49 $8.73
  • 50-100 $8.31

  QUANTITY ON HAND

  USA: 22 UK: 1
 • 60020
  60020

  DESCRIPTION

  SA-1* 1/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $8.50
  • 12-24 $8.13
  • 25-49 $7.76
  • 50-100 $7.39

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 8
 • 60021
  60021

  DESCRIPTION

  SA-1A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $10.67
  • 12-24 $10.21
  • 25-49 $9.74
  • 50-100 $9.28

  QUANTITY ON HAND

  USA: 36 UK: 1
 • 60022
  60022

  DESCRIPTION

  SA-1D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $8.50
  • 12-24 $8.13
  • 25-49 $7.76
  • 50-100 $7.39

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 60030
  60030

  DESCRIPTION

  SA-2 5/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $11.88
  • 12-24 $11.36
  • 25-49 $10.85
  • 50-100 $10.33

  QUANTITY ON HAND

  USA: 78 UK: 1
 • 60032
  60032

  DESCRIPTION

  SA-2D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $11.88
  • 12-24 $11.36
  • 25-49 $10.85
  • 50-100 $10.33

  QUANTITY ON HAND

  USA: 60 UK: 1
 • 60040
  60040

  DESCRIPTION

  SA-3 3/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $12.80
  • 12-24 $12.24
  • 25-49 $11.69
  • 50-100 $11.13

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 6
 • 60041
  60041

  DESCRIPTION

  SA-3A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $17.23
  • 12-24 $16.48
  • 25-49 $15.73
  • 50-100 $14.98

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 2
 • 60042
  60042

  DESCRIPTION

  SA-3D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $12.80
  • 12-24 $12.24
  • 25-49 $11.69
  • 50-100 $11.13

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 13
SERIES INFO
SA-51_SB-51_SC-51_SD
SA-51_SB-51_SC-51_SD
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 60010
  60010

  DESCRIPTION

  SA-14* 3/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $9.56
  • 12-24 $9.14
  • 25-49 $8.73
  • 50-100 $8.31

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 60012
  60012

  DESCRIPTION

  SA-14D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $9.56
  • 12-24 $9.14
  • 25-49 $8.73
  • 50-100 $8.31

  QUANTITY ON HAND

  USA: 22 UK: 1
 • 60020
  60020

  DESCRIPTION

  SA-1* 1/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $8.50
  • 12-24 $8.13
  • 25-49 $7.76
  • 50-100 $7.39

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 8
 • 60021
  60021

  DESCRIPTION

  SA-1A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $10.67
  • 12-24 $10.21
  • 25-49 $9.74
  • 50-100 $9.28

  QUANTITY ON HAND

  USA: 36 UK: 1
 • 60022
  60022

  DESCRIPTION

  SA-1D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $8.50
  • 12-24 $8.13
  • 25-49 $7.76
  • 50-100 $7.39

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 60030
  60030

  DESCRIPTION

  SA-2 5/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $11.88
  • 12-24 $11.36
  • 25-49 $10.85
  • 50-100 $10.33

  QUANTITY ON HAND

  USA: 78 UK: 1
 • 60032
  60032

  DESCRIPTION

  SA-2D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $11.88
  • 12-24 $11.36
  • 25-49 $10.85
  • 50-100 $10.33

  QUANTITY ON HAND

  USA: 60 UK: 1
 • 60040
  60040

  DESCRIPTION

  SA-3 3/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $12.80
  • 12-24 $12.24
  • 25-49 $11.69
  • 50-100 $11.13

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 6
 • 60041
  60041

  DESCRIPTION

  SA-3A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $17.23
  • 12-24 $16.48
  • 25-49 $15.73
  • 50-100 $14.98

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 2
 • 60042
  60042

  DESCRIPTION

  SA-3D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $12.80
  • 12-24 $12.24
  • 25-49 $11.69
  • 50-100 $11.13

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 13
SERIES INFO
SA-81_SC-81_SD-81_SE
SA-81_SC-81_SD-81_SE
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 60010
  60010

  DESCRIPTION

  SA-14* 3/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $9.56
  • 12-24 $9.14
  • 25-49 $8.73
  • 50-100 $8.31

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 60012
  60012

  DESCRIPTION

  SA-14D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $9.56
  • 12-24 $9.14
  • 25-49 $8.73
  • 50-100 $8.31

  QUANTITY ON HAND

  USA: 22 UK: 1
 • 60020
  60020

  DESCRIPTION

  SA-1* 1/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $8.50
  • 12-24 $8.13
  • 25-49 $7.76
  • 50-100 $7.39

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 8
 • 60021
  60021

  DESCRIPTION

  SA-1A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $10.67
  • 12-24 $10.21
  • 25-49 $9.74
  • 50-100 $9.28

  QUANTITY ON HAND

  USA: 36 UK: 1
 • 60022
  60022

  DESCRIPTION

  SA-1D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $8.50
  • 12-24 $8.13
  • 25-49 $7.76
  • 50-100 $7.39

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 60030
  60030

  DESCRIPTION

  SA-2 5/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $11.88
  • 12-24 $11.36
  • 25-49 $10.85
  • 50-100 $10.33

  QUANTITY ON HAND

  USA: 78 UK: 1
 • 60032
  60032

  DESCRIPTION

  SA-2D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $11.88
  • 12-24 $11.36
  • 25-49 $10.85
  • 50-100 $10.33

  QUANTITY ON HAND

  USA: 60 UK: 1
 • 60040
  60040

  DESCRIPTION

  SA-3 3/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $12.80
  • 12-24 $12.24
  • 25-49 $11.69
  • 50-100 $11.13

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 6
 • 60041
  60041

  DESCRIPTION

  SA-3A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $17.23
  • 12-24 $16.48
  • 25-49 $15.73
  • 50-100 $14.98

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 2
 • 60042
  60042

  DESCRIPTION

  SA-3D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $12.80
  • 12-24 $12.24
  • 25-49 $11.69
  • 50-100 $11.13

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 13
SERIES INFO
SC
SC
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 61010
  61010

  DESCRIPTION

  SC-14* 3/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $10.81
  • 12-24 $10.34
  • 25-49 $9.87
  • 50-100 $9.40

  QUANTITY ON HAND

  USA: 48 UK: 4
 • 61012
  61012

  DESCRIPTION

  SC-14D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $10.81
  • 12-24 $10.34
  • 25-49 $9.87
  • 50-100 $9.40

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 61020
  61020

  DESCRIPTION

  SC-1* 1/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $10.18
  • 12-24 $9.74
  • 25-49 $9.29
  • 50-100 $8.85

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 7
 • 61021
  61021

  DESCRIPTION

  SC-1A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $13.43
  • 12-24 $12.85
  • 25-49 $12.26
  • 50-100 $11.68

  QUANTITY ON HAND

  USA: 82 UK: 3
 • 61022
  61022

  DESCRIPTION

  SC-1D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $10.18
  • 12-24 $9.74
  • 25-49 $9.29
  • 50-100 $8.85

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 4
 • 61030
  61030

  DESCRIPTION

  SC-2 5/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $11.88
  • 12-24 $11.36
  • 25-49 $10.85
  • 50-100 $10.33

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 61032
  61032

  DESCRIPTION

  SC-2D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $11.88
  • 12-24 $11.36
  • 25-49 $10.85
  • 50-100 $10.33

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 61040
  61040

  DESCRIPTION

  SC-3 3/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $13.87
  • 12-24 $13.27
  • 25-49 $12.66
  • 50-100 $12.06

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 100+
 • 61041
  61041

  DESCRIPTION

  SC-3A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $24.04
  • 12-24 $22.99
  • 25-49 $21.95
  • 50-100 $20.90

  QUANTITY ON HAND

  USA: 56 UK: 3
 • 61042
  61042

  DESCRIPTION

  SC-3D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $13.87
  • 12-24 $13.27
  • 25-49 $12.66
  • 50-100 $12.06

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 4
SERIES INFO
SD
SD
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 62010
  62010

  DESCRIPTION

  SD-14* 3/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $10.81
  • 12-24 $10.34
  • 25-49 $9.87
  • 50-100 $9.40

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 62012
  62012

  DESCRIPTION

  SD-14D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $10.81
  • 12-24 $10.34
  • 25-49 $9.87
  • 50-100 $9.40

  QUANTITY ON HAND

  USA: 51 UK: 5
 • 62020
  62020

  DESCRIPTION

  SD-1* 1/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $10.81
  • 12-24 $10.34
  • 25-49 $9.87
  • 50-100 $9.40

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 8
 • 62021
  62021

  DESCRIPTION

  SD-1A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $17.14
  • 12-24 $16.39
  • 25-49 $15.65
  • 50-100 $14.90

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 3
 • 62022
  62022

  DESCRIPTION

  SD-1D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $10.81
  • 12-24 $10.34
  • 25-49 $9.87
  • 50-100 $9.40

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 5
 • 62030
  62030

  DESCRIPTION

  SD-2 5/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $10.18
  • 12-24 $9.74
  • 25-49 $9.29
  • 50-100 $8.85

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 5
 • 62032
  62032

  DESCRIPTION

  SD-2D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $10.18
  • 12-24 $9.74
  • 25-49 $9.29
  • 50-100 $8.85

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 4
 • 62040
  62040

  DESCRIPTION

  SD-3 3/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $11.04
  • 12-24 $10.56
  • 25-49 $10.08
  • 50-100 $9.60

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 7
 • 62041
  62041

  DESCRIPTION

  SD-3A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $17.86
  • 12-24 $17.08
  • 25-49 $16.31
  • 50-100 $15.53

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 24
 • 62042
  62042

  DESCRIPTION

  SD-3D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $11.04
  • 12-24 $10.56
  • 25-49 $10.08
  • 50-100 $9.60

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 5
SERIES INFO
SE
SE
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 63010
  63010

  DESCRIPTION

  SE-1* 1/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $11.11
  • 12-24 $10.63
  • 25-49 $10.14
  • 50-100 $9.66

  QUANTITY ON HAND

  USA: 19 UK: 1
 • 63012
  63012

  DESCRIPTION

  SE-1D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $11.11
  • 12-24 $10.63
  • 25-49 $10.14
  • 50-100 $9.66

  QUANTITY ON HAND

  USA: 36 UK: 1
 • 63020
  63020

  DESCRIPTION

  SE-3 3/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $15.43
  • 12-24 $14.76
  • 25-49 $14.09
  • 50-100 $13.42

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 5
 • 63021
  63021

  DESCRIPTION

  SE-3A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $22.37
  • 12-24 $21.40
  • 25-49 $20.42
  • 50-100 $19.45

  QUANTITY ON HAND

  USA: 21 UK: 1
 • 63022
  63022

  DESCRIPTION

  SE-3D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $15.43
  • 12-24 $14.76
  • 25-49 $14.09
  • 50-100 $13.42

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 8
 • 63030
  63030

  DESCRIPTION

  SE-5 1/2" BURR

  pricing

  • 1-11 $19.75
  • 12-24 $18.89
  • 25-49 $18.03
  • 50-100 $17.17

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 63031
  63031

  DESCRIPTION

  SE-5A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $32.11
  • 12-24 $30.71
  • 25-49 $29.32
  • 50-100 $27.92

  QUANTITY ON HAND

  USA: 16 UK: 1
 • 63032
  63032

  DESCRIPTION

  SE-5D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $19.75
  • 12-24 $18.89
  • 25-49 $18.03
  • 50-100 $17.17

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 3
 • 63040
  63040

  DESCRIPTION

  SE-6 5/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $29.00
  • 12-24 $27.74
  • 25-49 $26.48
  • 50-100 $25.22

  QUANTITY ON HAND

  USA: 17 UK: 1
 • 63041
  63041

  DESCRIPTION

  SE-6A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $47.64
  • 12-24 $45.57
  • 25-49 $43.50
  • 50-100 $41.43

  QUANTITY ON HAND

  USA: 15 UK: 4
SERIES INFO
SF
SF
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 64010
  64010

  DESCRIPTION

  SF-1* 1/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $11.11
  • 12-24 $10.63
  • 25-49 $10.14
  • 50-100 $9.66

  QUANTITY ON HAND

  USA: 90 UK: 1
 • 64011
  64011

  DESCRIPTION

  SF-1A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $17.14
  • 12-24 $16.39
  • 25-49 $15.65
  • 50-100 $14.90

  QUANTITY ON HAND

  USA: 78 UK: 3
 • 64012
  64012

  DESCRIPTION

  SF-1D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $11.11
  • 12-24 $10.63
  • 25-49 $10.14
  • 50-100 $9.66

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 6
 • 64020
  64020

  DESCRIPTION

  SF-3 3/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $13.39
  • 12-24 $12.80
  • 25-49 $12.22
  • 50-100 $11.64

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 3
 • 64021
  64021

  DESCRIPTION

  SF-3A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $21.60
  • 12-24 $20.66
  • 25-49 $19.72
  • 50-100 $18.78

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 3
 • 64022
  64022

  DESCRIPTION

  SF-3D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $13.39
  • 12-24 $12.80
  • 25-49 $12.22
  • 50-100 $11.64

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 5
 • 64030
  64030

  DESCRIPTION

  SF-5 1/2" BURR

  pricing

  • 1-11 $20.06
  • 12-24 $19.18
  • 25-49 $18.31
  • 50-100 $17.44

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 5
 • 64031
  64031

  DESCRIPTION

  SF-5A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $30.57
  • 12-24 $29.24
  • 25-49 $27.91
  • 50-100 $26.58

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 64032
  64032

  DESCRIPTION

  SF-5D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $20.06
  • 12-24 $19.18
  • 25-49 $18.31
  • 50-100 $17.44

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 5
 • 64040
  64040

  DESCRIPTION

  SF-6 5/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $27.76
  • 12-24 $26.55
  • 25-49 $25.35
  • 50-100 $24.14

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
SERIES INFO
SG
SG
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 65010
  65010

  DESCRIPTION

  SG-1* 1/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $11.11
  • 12-24 $10.63
  • 25-49 $10.14
  • 50-100 $9.66

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 65012
  65012

  DESCRIPTION

  SG-1D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $11.11
  • 12-24 $10.63
  • 25-49 $10.14
  • 50-100 $9.66

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 65020
  65020

  DESCRIPTION

  SG-3 3/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $14.28
  • 12-24 $13.66
  • 25-49 $13.04
  • 50-100 $12.42

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 5
 • 65022
  65022

  DESCRIPTION

  SG-3D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $14.28
  • 12-24 $13.66
  • 25-49 $13.04
  • 50-100 $12.42

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 10
 • 65030
  65030

  DESCRIPTION

  SG-13 1/2" BURR

  pricing

  • 1-11 $19.12
  • 12-24 $18.29
  • 25-49 $17.46
  • 50-100 $16.63

  QUANTITY ON HAND

  USA: 22 UK: 1
 • 65032
  65032

  DESCRIPTION

  SG-13D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $19.12
  • 12-24 $18.29
  • 25-49 $17.46
  • 50-100 $16.63

  QUANTITY ON HAND

  USA: 26 UK: 5
 • 65040
  65040

  DESCRIPTION

  SG-5 1/2" BURR

  pricing

  • 1-11 $19.78
  • 12-24 $18.92
  • 25-49 $18.06
  • 50-100 $17.20

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 65042
  65042

  DESCRIPTION

  SG-5D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $19.78
  • 12-24 $18.92
  • 25-49 $18.06
  • 50-100 $17.20

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 5
 • 65050
  65050

  DESCRIPTION

  SG-6 5/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $27.76
  • 12-24 $26.55
  • 25-49 $25.35
  • 50-100 $24.14

  QUANTITY ON HAND

  USA: 82 UK: 1
 • 65052
  65052

  DESCRIPTION

  SG-6D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $27.76
  • 12-24 $26.55
  • 25-49 $25.35
  • 50-100 $24.14

  QUANTITY ON HAND

  USA: 16 UK: 1
SERIES INFO
SH
SH
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 66010
  66010

  DESCRIPTION

  SH-2 5/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $13.58
  • 12-24 $12.99
  • 25-49 $12.40
  • 50-100 $11.81

  QUANTITY ON HAND

  USA: 42 UK: 1
 • 66012
  66012

  DESCRIPTION

  SH-2D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $13.58
  • 12-24 $12.99
  • 25-49 $12.40
  • 50-100 $11.81

  QUANTITY ON HAND

  USA: 41 UK: 1
 • 66020
  66020

  DESCRIPTION

  SH-5 1/2" BURR

  pricing

  • 1-11 $27.76
  • 12-24 $26.55
  • 25-49 $25.35
  • 50-100 $24.14

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 5
 • 66022
  66022

  DESCRIPTION

  SH-5D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $27.76
  • 12-24 $26.55
  • 25-49 $25.35
  • 50-100 $24.14

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 66030
  66030

  DESCRIPTION

  SH-6 5/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $36.40
  • 12-24 $34.82
  • 25-49 $33.23
  • 50-100 $31.65

  QUANTITY ON HAND

  USA: 95 UK: 1
 • 66032
  66032

  DESCRIPTION

  SH-6D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $36.40
  • 12-24 $34.82
  • 25-49 $33.23
  • 50-100 $31.65

  QUANTITY ON HAND

  USA: 59 UK: 1
 • 66040
  66040

  DESCRIPTION

  SH-7 3/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $44.72
  • 12-24 $42.78
  • 25-49 $40.83
  • 50-100 $38.89

  QUANTITY ON HAND

  USA: Call Us UK: 1
 • 66042
  66042

  DESCRIPTION

  SH-7D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $44.72
  • 12-24 $42.78
  • 25-49 $40.83
  • 50-100 $38.89

  QUANTITY ON HAND

  USA: 1 UK: 1
SERIES INFO
SJ
SJ
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 67010
  67010

  DESCRIPTION

  SJ-1* 1/4" BURR D/E

  pricing

  • 1-11 $13.97
  • 12-24 $13.37
  • 25-49 $12.76
  • 50-100 $12.15

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 3
 • 67012
  67012

  DESCRIPTION

  SJ-1D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $13.97
  • 12-24 $13.37
  • 25-49 $12.76
  • 50-100 $12.15

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 67020
  67020

  DESCRIPTION

  SJ-3 3/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $11.73
  • 12-24 $11.22
  • 25-49 $10.71
  • 50-100 $10.20

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 67022
  67022

  DESCRIPTION

  SJ-3D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $11.73
  • 12-24 $11.22
  • 25-49 $10.71
  • 50-100 $10.20

  QUANTITY ON HAND

  USA: 10 UK: 1
 • 67030
  67030

  DESCRIPTION

  SJ-5 1/2" BURR

  pricing

  • 1-11 $14.47
  • 12-24 $13.84
  • 25-49 $13.21
  • 50-100 $12.58

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 67032
  67032

  DESCRIPTION

  SJ-5D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $14.47
  • 12-24 $13.84
  • 25-49 $13.21
  • 50-100 $12.58

  QUANTITY ON HAND

  USA: 57 UK: 8
 • 67040
  67040

  DESCRIPTION

  SJ-6 5/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $19.27
  • 12-24 $18.44
  • 25-49 $17.60
  • 50-100 $16.76

  QUANTITY ON HAND

  USA: 27 UK: 1
 • 67042
  67042

  DESCRIPTION

  SJ-6D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $19.27
  • 12-24 $18.44
  • 25-49 $17.60
  • 50-100 $16.76

  QUANTITY ON HAND

  USA: 31 UK: 1
 • 67050
  67050

  DESCRIPTION

  SJ-7 3/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $25.29
  • 12-24 $24.19
  • 25-49 $23.09
  • 50-100 $21.99

  QUANTITY ON HAND

  USA: 18 UK: 1
 • 67052
  67052

  DESCRIPTION

  SJ-7D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $25.29
  • 12-24 $24.19
  • 25-49 $23.09
  • 50-100 $21.99

  QUANTITY ON HAND

  USA: 5 UK: 1
SERIES INFO
SK
SK
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 68010
  68010

  DESCRIPTION

  SK-1* 1/4" BURR D/E

  pricing

  • 1-11 $13.97
  • 12-24 $13.37
  • 25-49 $12.76
  • 50-100 $12.15

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 5
 • 68012
  68012

  DESCRIPTION

  SK-1D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $13.97
  • 12-24 $13.37
  • 25-49 $12.76
  • 50-100 $12.15

  QUANTITY ON HAND

  USA: 19 UK: 3
 • 68020
  68020

  DESCRIPTION

  SK-3 3/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $11.73
  • 12-24 $11.22
  • 25-49 $10.71
  • 50-100 $10.20

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 5
 • 68022
  68022

  DESCRIPTION

  SK-3D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $11.73
  • 12-24 $11.22
  • 25-49 $10.71
  • 50-100 $10.20

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 68030
  68030

  DESCRIPTION

  SK-5 1/2" BURR

  pricing

  • 1-11 $14.47
  • 12-24 $13.84
  • 25-49 $13.21
  • 50-100 $12.58

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 16
 • 68032
  68032

  DESCRIPTION

  SK-5D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $14.47
  • 12-24 $13.84
  • 25-49 $13.21
  • 50-100 $12.58

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 68040
  68040

  DESCRIPTION

  SK-6 5/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $19.27
  • 12-24 $18.44
  • 25-49 $17.60
  • 50-100 $16.76

  QUANTITY ON HAND

  USA: 67 UK: 1
 • 68042
  68042

  DESCRIPTION

  SK-6D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $19.27
  • 12-24 $18.44
  • 25-49 $17.60
  • 50-100 $16.76

  QUANTITY ON HAND

  USA: 20 UK: 1
 • 68050
  68050

  DESCRIPTION

  SK-7 3/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $25.29
  • 12-24 $24.19
  • 25-49 $23.09
  • 50-100 $21.99

  QUANTITY ON HAND

  USA: 34 UK: 1
 • 68052
  68052

  DESCRIPTION

  SK-7D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $25.29
  • 12-24 $24.19
  • 25-49 $23.09
  • 50-100 $21.99

  QUANTITY ON HAND

  USA: 34 UK: 2
SERIES INFO
SL
SL
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 69010
  69010

  DESCRIPTION

  SL-1* 1/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $11.11
  • 12-24 $10.63
  • 25-49 $10.14
  • 50-100 $9.66

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 69012
  69012

  DESCRIPTION

  SL-1D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $11.11
  • 12-24 $10.63
  • 25-49 $10.14
  • 50-100 $9.66

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 69020
  69020

  DESCRIPTION

  SL-2 5/16" BURR

  pricing

  • 1-11 $13.27
  • 12-24 $12.69
  • 25-49 $12.12
  • 50-100 $11.54

  QUANTITY ON HAND

  USA: 75 UK: 1
 • 69022
  69022

  DESCRIPTION

  SL-2D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $13.27
  • 12-24 $12.69
  • 25-49 $12.12
  • 50-100 $11.54

  QUANTITY ON HAND

  USA: 37 UK: 1
 • 69030
  69030

  DESCRIPTION

  SL-3 3/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $15.73
  • 12-24 $15.05
  • 25-49 $14.36
  • 50-100 $13.68

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 4
 • 69031
  69031

  DESCRIPTION

  SL-3A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $26.22
  • 12-24 $25.08
  • 25-49 $23.94
  • 50-100 $22.80

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 69032
  69032

  DESCRIPTION

  SL-3D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $15.73
  • 12-24 $15.05
  • 25-49 $14.36
  • 50-100 $13.68

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 69040
  69040

  DESCRIPTION

  SL-4 1/2" BURR

  pricing

  • 1-11 $19.12
  • 12-24 $18.29
  • 25-49 $17.46
  • 50-100 $16.63

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 69041
  69041

  DESCRIPTION

  SL-4A ALUM. CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $32.49
  • 12-24 $31.08
  • 25-49 $29.66
  • 50-100 $28.25

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 69042
  69042

  DESCRIPTION

  SL-4D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $19.12
  • 12-24 $18.29
  • 25-49 $17.46
  • 50-100 $16.63

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
SERIES INFO
SM
SM
series
LEARN MORE >
 • edp
 • 70010
  70010

  DESCRIPTION

  SM-1* 1/4" BURR

  pricing

  • 1-11 $11.11
  • 12-24 $10.63
  • 25-49 $10.14
  • 50-100 $9.66

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 1
 • 70012
  70012

  DESCRIPTION

  SM-1D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $11.11
  • 12-24 $10.63
  • 25-49 $10.14
  • 50-100 $9.66

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 3
 • 70020
  70020

  DESCRIPTION

  SM-4 3/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $15.73
  • 12-24 $15.05
  • 25-49 $14.36
  • 50-100 $13.68

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 6
 • 70022
  70022

  DESCRIPTION

  SM-4D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $15.73
  • 12-24 $15.05
  • 25-49 $14.36
  • 50-100 $13.68

  QUANTITY ON HAND

  USA: 70 UK: 12
 • 70030
  70030

  DESCRIPTION

  SM-5 1/2" BURR

  pricing

  • 1-11 $19.75
  • 12-24 $18.89
  • 25-49 $18.03
  • 50-100 $17.17

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 8
 • 70032
  70032

  DESCRIPTION

  SM-5D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $19.75
  • 12-24 $18.89
  • 25-49 $18.03
  • 50-100 $17.17

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 12
 • 70040
  70040

  DESCRIPTION

  SM-6 5/8" BURR

  pricing

  • 1-11 $26.23
  • 12-24 $25.09
  • 25-49 $23.95
  • 50-100 $22.81

  QUANTITY ON HAND

  USA: 100+ UK: 2
 • 70042
  70042

  DESCRIPTION

  SM-6D DOUBLE CUT CARBIDE BURR

  pricing

  • 1-11 $26.23
  • 12-24 $25.09
  • 25-49 $23.95
  • 50-100 $22.81

  QUANTITY ON HAND

  USA: 16 UK: 3
SERIES INFO
SN
SN
series
LEARN MORE >